ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลเรียกตำแหน่งสำรองเข้าปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ในตำแหน่งพนักงานประจำห้อง