ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และในตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

Read More
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

Read More