ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

วันวันทร์
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 วัณโรค นพ.อนิก วโรรส
08.00 – 16.00 ยาต้านไวรัส นพ.ธีรยุทธ  จิตจักร
08.00 – 16.00 ลมชัก แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 ความดันโลหิตสูง แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 สูติ – นรีเวชกรรม พญ.กนกวรรณ ยลถวิล
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (วัณโรค , ลมชัก , โรคทั่วไป) พญ.วราภรณ์ ศรีบัวเทศ
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม(ยาต้านไวรัส,โรคไต,โรคทั่วไป ) พญ.มณฑกาญจน์  สุวรรณวงษ์
08.00 – 16.00 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ยุทธพงษ์ วจีสิงห์
วันอังคาร
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 ยาต้านไวรัส นพ.ธีรยุทธ  จิตจักร
08.00 – 16.00 สุขภาพจิต และจิตเวช แพทย์ทั่วไป / รายที่ซับซ้อนพบจิตแพทย์จากโรงบาลเวชขอนแก่นราชนครินทร์ทุกเดือน
08.00 – 16.00 ความดันโลหิตสูง แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 หัวใจ แพทย์ทั่วไป / นพ.ธีรยุทธ  จิตจักร
08.00 – 16.00 ศัลยกรรม นพ.ณัฎพล  ศรีทอง
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (ตรวจพัฒนาการรายเก่า ,
โรคทั่วไป)
พญ.วราภรณ์ ศรีบัวเทศ
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม(โรคเลือด  ,ธาลัสซีเมีย,  โลหิตจาง) พญ.มณฑกาญน์ สุวรรณวงษ์
วันพุธ
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 หอบหืด , ถุงลมโป่งพอง นพ.อนิก วโรรส / นพ.ธีรยุทธ  จิตจักร
08.00 – 16.00 ความดันโลหิตสูง แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 ไทรอยด์ นพ.ธีรยุทธ  จิตจักร
08.00 – 16.00 โรคข้อ ,เกาท์,รูมาตอยด์ แพทย์ทั่วไป  / นพ.อนิก  วโรรส
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (หอบหืด ,โรคทั่วไป) พญ.วราภรณ์ ศรีบัวเทศ 
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (ธัยรอยด์,โรคทั่วไป) พญ.มณฑกาญน์ สุวรรณวงษ์
08.00 – 16.00 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ยุทธพงษ์ วจีสิงห์
วันพฤหัสบดี
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 เบาหวาน แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 เจาะน้ำคร่ำ  , ส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป พญ.กนกวรรณ  ยลถวิล
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (ตรวจพัฒนาการรายเก่า ,โรคทั่วไป) พญ.วราภรณ์ ศรีบัวเทศ 
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (สมาธิสั้น  ,โรคทั่วไป ) พญ.มณฑกาญน์ สุวรรณวงษ์
08.00 – 16.00 ศัลยกรรม นพ.ณัฎพล  ศรีทอง
วันศุกร์
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 เบาหวาน แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 ชะลอไตเสื่อม  นพ.อนิก วโรรส
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป  แพทย์ทั่วไป
08.00 – 16.00 กุมารเวชกรรม (โรคทั่วไป)  พญ.วราภรณ์ ศรีบัวเทศ , พญ.มณฑกาญน์ สุวรรณวงษ์


นอกเวลา
เวลา คลินิก รายชื่อแพทย์
08.00 – 16.00 ตรวจโรคทั่วไป (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  แพทย์ทั่วไป
16.30 – 20.30 ตรวจโรคทั่วไป (วันจันทร์ – วันศุกร์)  แพทย์ทั่วไป
 
 
ติดต่อ – สอบถามรายละเอียด โทร 043 – 851290 ต่อ 1700  นอกเวลาราชการ กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่