วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2567

Read More
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยา พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพาะเชื้อในกระแสเลือดพร้อมขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More