ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยา พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพาะเชื้อในกระแสเลือดพร้อมขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตึกผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More