ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน)