ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์