ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)