วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)