ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา