ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล