ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้