ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวล

ดาวน์โหลด