ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 10 เตียง เป็นตึกคลอด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)