ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติโลหิตวิทยา พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์