ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติการแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา