ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา