ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา